PREKIŲ PIRKIMO – PARDAVIMO INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE knygynas.lnm.lt TAISYKLĖS

1. ĮŽANGA
1.1. Pirkimo iš Lietuvos nacionalinio muziejaus parduotuvėje internete taisyklės (toliau-Taisyklės) nustato naudojimosi internetine parduotuve knygynas.lnm.lt tvarką bei sąlygas.
1.2. Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Lietuvos nacionalinio muziejaus (toliau – Pardavėjas) ir Pirkėjo sudaryta prekių pirkimo – pardavimo sutartis (toliau – Sutartis), kurią sudaro prekių užsakymo forma, kurią Pirkėjas pateikia Pardavėjui per knygynas.lnm.lt parduotuvę, ir šios Taisyklės su vėlesniais pakeitimais ir papildymais.

2. BENDROSIOS SĄLYGOS
2.1. Sutartimi Pardavėjas įsipareigoja parduoti ir pristatyti Pirkėjo užsakytą ir apmokėtą prekes Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už prekes nustatytą pinigų sumą ir priimti pristatytas prekes bei atlyginti pristatymo išlaidas, Taisyklėse nustatyta tvarka.
2.2. Įsigyti prekes knygynas.lnm.lt parduotuvėje gali tik Pirkėjai, kurie sutinka su galiojančiomis Taisyklėmis. Pirkėjo sutikimas išreiškiamas pateikiant užsakymą Pardavėjui, pažymėdamas atitinkamą varnelę.
2.3. Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, papildyti ar taisyti Taisykles. Naujausia Taisyklių versija publikuojama adresu knygynas.lnm.lt/pirkimo-taisykles/. Taisyklių pakeitimai įsigalioja iškart juos paskelbus. Pardavėjas neprivalo įspėti apie pasikeitusias Taisykles. Jeigu Pirkėjas pateikė prekių užsakymą po Taisyklių pakeitimo ir/ar papildymo, laikoma, kad Pirkėjas susipažino ir sutiko su Taisyklių nauja redakcija.

3. PIRKĖJO TEISĖS
3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes ir paslaugas knygynas.lnm.lt parduotuvėje Taisyklių nustatyta tvarka.
3.2. Pirkėjas – fizinis asmuo turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta Civilinio kodekso 6.22811 straipsnyje, išlaidų, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Prekių pristatymo Pirkėjui dienos, atsisakyti Pirkimo pardavimo sutarties, sudarytos knygynas.lnm.lt parduotuvėje, išskyrus Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis.
3.3. Teisė atsisakyti sudarytos Pirkimo-pardavimo sutarties netaikoma Pirkėjui – juridiniam asmeniui ir jo įgaliotam atstovui.

4. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI
4.1. Pirkėjas, pateikęs užsakymą knygynas.lnm.lt parduotuvėje, privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.2. Pirkėjas yra atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų tikslumą, teisingumą, išsamumą, duomenų savalaikį tikslinimą, jiems pasikeitus.
4.3. Pirkėjas, pastebėjęs, kad užsakymo formoje klaidingai nurodė prekę, privalo nedelsdamas apie tai informuoti Pardavėją elektroninio pašto adresu pagalba@lnm.lt . Pakeisti prekių užsakymą iki prekių išsiuntimo Pirkėjas gali ir susisiekęs su Pardavėju telefono numeriu (8-5) 212 5397. Jeigu klaida pastebėta po elektroninio laiško, patvirtinančio prekių išsiuntimą, gavimo, prekės grąžinamos ir keičiamos šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
4.4. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant bet ne vėliau kaip per 1 dieną informuoti apie tai Pardavėją.

5. PARDAVĖJO TEISĖS
5.1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis nurodytas knygynas.lnm.lt parduotuvėje.
5.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti knygynas.lnm.lt parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia Taisyklių 4 punkte nurodytus įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis knygynas.lnm.lt parduotuve.
5.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas – fizinis asmuo, nesumoka už prekes per 48 val. nuo užsakymo pateikimo, jei Pirkėjas – juridinis asmuo, per sąskaitoje nurodytą terminą.
5.4. Pardavėjas turi teisę prašyti apmokėti pakartotinio prekių pristatymo išlaidas, jeigu prekė(-ės) nepristatytos Pirkėjui dėl jo kaltės (neteisingai nurodyto adreso, kontaktinių duomenų ir pan.,) arba pareikalauti padengti susidariusį kainų skirtumą, jeigu Pirkėjui nurodžius neteisingą prekių pristatymo adresą, neteisingai buvo apskaičiuota prekių pristatymo kaina.

6. PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI
6.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis knygynas.lnm.lt parduotuvės teikiamomis paslaugomis (sudaryti prekių krepšelį, pateikti užsakymą, apmokėti užsakymą, gauti Prekes).
6.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu Taisyklių 10 punkte nurodytomis sąlygomis.
6.3. Pardavėjas, negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytų prekių, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjo už prekes sumokėtus pinigus per 5 (penkias) dienas, jeigu Pirkėjas buvo apmokėjęs už prekes.
6.4. Pirkėjo sutikimu Pardavėjas gali siųsti informaciją Pirkėjui (elektroniniu paštu, SMS žinutėmis) apie Taisyklių 9.1 punkte nurodytas akcijas.

7. PREKIŲ PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS
7.1. Pirkėjas gali užsisakyti prekes knygynas.lnm.lt parduotuvėje prisijungdamas prie anksčiau sukurtos paskyros svetainėje knygynas.lnm.lt (įvesdamas el. pašto adresą ir slaptažodį).
7.2. Pirkėjas, užsisakydamas prekes, atitinkamuose Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Pirkėjas sutinka, kad jo pateiktu elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti. Pirkėjas užsisakydamas prekes taip pat sutinka, kad jo asmens duomenys ar jų dalis būtų perduoti Pardavėjo partneriams (duomenų tvarkytojams) siekiant tinkamai įvykdyti užsakymą.
7.3. Pirkėjas sudarydamas pirkimo – pardavimo sutartį sutinka, kad jo pateiktu elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti, taip pat sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai) jam būtų pateikiami elektroniniu būdu Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu iš karto po užsakymo įvykdymo. Pirkimo dokumentuose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius.
7.4. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs prekes paspaudžia aktyvią nuorodą „Pirkti”, suformavęs prekių krepšelį paspaudžia aktyvią nuorodą „Tęsti”, suvedęs prašomus pateikti Pirkėjo duomenis (Pirkėjo rekvizitus, pristatymo adresą ir prekių gavėją) bei pateikęs pastabas dėl užsakymo, sutikęs su Pirkimo pardavimo taisyklėmis paspaudžia aktyvią nuorodą ir pasirinkęs prekių pristatymo būdą bei atsiskaitymo už prekes būdą arba apmokėjęs už prekes vienu iš Taisyklėse nurodytų būdų, paspaudžia aktyvią nuorodą „Tęsti”. Pirkėjui sudarius Sutartį, Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu išsiunčiama žinutė su informacija apie užsakymą.
7.5. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Pirkimo pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma knygynas.lnm.lt parduotuvės duomenų bazėje. Pirkėjas turi galimybę prisijungęs prie knygynas.lnm.lt parduotuvės sistemos paskyros matyti pirkimo istoriją.

8. PREKIŲ KAINOS, APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI
8.1. Prekių kainos knygynas.lnm.lt parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su pridėtinės vertės mokesčiu (PVM). Į prekių kainą prekių pristatymo išlaidos neįeina. Prekių pristatymo išlaidas apmoka Pirkėjas, pasirinkęs konkretų prekių pristatymo būdą.
8.2. Pirkėjas gali atlikti mokėjimą už prekes vienu iš šių būdų:
8.2.1. naudodamas elektroninę bankininkystę – kai išankstinis apmokėjimas atliekamas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema per elektroninio atsiskaitymo sistemą „Paysera“. Pirkėjui, sekant „Paysera“ nurodymus, elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo užsakymą knygynas.lnm.lt parduotuvėje. Pinigus Pirkėjas perveda į „Paysera“ sistemoje esančią knygynas.lnm.lt parduotuvės sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje bei „Paysera“, kurios sistemoje vyksta mokėjimų patvirtinimas (autorizavimas).
8.2.2. atsiskaitydamas banko kortele, kai suvedus reikiamus banko kortelės duomenis, užsakymas bus iš karto apmokėtas. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka „Paysera“ sistemai, nes visos piniginės operacijos vyksta šioje elektroninio atsiskaitymo sistemoje.
8.2.3. atsiskaitydamas už prekę kreditine kortele per elektroninio atsiskaitymo sistemą „Paysera“. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka sistemai „Paysera“, kadangi visos piniginės operacijos vyksta šioje elektroninio atsiskaitymo sistemoje.
8.2.4. Sumokėdamas už prekę pavedimu – tai apmokėjimas, kai Pirkėjas atlieka apmokėjimą Pardavėjui, pagal Pardavėjo Pirkėjui pateiktą išankstinę sąskaitą, per sąskaitoje nurodytą terminą.
8.3. Pirkėjas pasirinkęs Taisyklių 8.2. punkte nurodytą vieną iš numatytą mokėjimo būdų, įsipareigoja atlikti išankstinį apmokėti už prekes iš anksto. Prekių siuntinys pradedamas formuoti ir prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo mokėjimo įskaitymo į Pardavėjo sąskaitą dienos.
8.4. Pirkėjui pasirinkus (užsisakius) prekes, tačiau už jas nesumokėjus per 48 val. (nuo prekių užsisakymo momento), užsakymas yra anuliuojamas.

9. PARDAVĖJO TAIKOMOS AKCIJOS IR DOVANŲ ČEKIAI
9.1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra keisti prekių kainas (rengti ir vykdyti įvairias akcijas), o minėti pakeitimai galioja tik nuo jų atlikimo momento ir nėra taikomas iki jų pateiktiems užsakymams.
9.3. Pardavėjas parduoda dovanų čekius, už kuriuos Pirkėjas gali įsigyti prekes knygynas.lnm.lt parduotuvėje. Dovanų čekiams nuolaidos netaikomos, dovanų čekiai nėra grąžinami ar keičiami į pinigus.
9.4. Kai Pirkėjas už įsigytas prekes, kurių vertė yra mažesnė už dovanų čekio vertę, sumoka dovanų čekiu, kainų skirtumas Pirkėjui nėra grąžinamas. Kai Pirkėjas už įsigytas prekes, kurių vertė yra didesnė už dovanų čekio vertę, sumoka dovanų čekiu, jis turi sumokėti Pardavėjui kainų skirtumą.
9.5. Parduotuvėje taikomos nuolaidos ir nuolaidos kodai nėra sumuojami. Vieno apsipirkimo metu Pirkėjas gali naudoti tik vieną nuolaidos kodą ar dovanų čekį.

10. PREKIŲ PRISTATYMAS
10.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, privalo nurodyti prekių pristatymo vietą ir savo mobilaus telefono numerį.
10.2. Pirkėjo užsakymo formoje nurodytu adresu, prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas (toliau – kurjeris), kurie pagal pateiktą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasas, asmens tapatybės kortelė, naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimas) patikrina Pirkėjo ir ar prekes priimančio asmens tapatybę prieš įteikiant jiems prekes.
10.3. Pirkėjas, užsakydamas prekes, privalo užsakymo formoje nurodyti vieną iš šių prekių pristatymo būdų:
10.3.1. prekės gali būti pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu per kurjerį;
10.3.2. prekes Pirkėjas gali atsiimti Pirkėjo pasirinktame „Omniva“ siuntų savitarnos terminale;
10.3.3. prekes Pirkėjas gali atsiimti Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinyje Istorijų namuose (T. Kosciuškos g. 3, Vilnius) esančioje parduotuvėje / kasoje.
10.4. Pirkėjui pasirinkus taisyklių 10.3.1. papunktyje nurodytą prekių pristatymo būdą, kurjeris prekių pristatymo laiką telefonu suderina su Pirkėju. Pirkėjui pasirinkus 10.3.2. papunktyje nurodytą prekių pristatymo būdą, Pirkėjas apie siuntos atvykimą į terminalą yra informuojamas SMS žinute, kurioje nurodomas prekės atsiėmimo kodas. Pirkėjui pasirinkus 10.3.3. papunktyje nurodytą prekių pristatymo būdą, Pirkėjas apie siuntos atvykimą informuojamas el. laišku arba SMS žinute. Pirkėjas prekes iš siuntų savitarnos terminalo ir Pardavėjo padalinio privalo atsiimti per 7 kalendorines dienas nuo SMS žinutės gavimo momento.
10.5. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti asmeniškai arba užsakymo formoje nurodo asmens, priimsiančio prekes, duomenis. Tuo atveju, kai jis ar jo nurodytas asmuo asmeniškai prekių priimti negali, o prekės buvo pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui ar kitų pristatymo neatitikimų. Pirkėjas nepriėmęs prekių, už kurias buvo apmokėta bankiniu pavedimu, privalo atsiimti prekes iš Pardavėjo Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinyje Istorijų namuose (T. Kosciuškos g. 3, Vilnius) esančioje parduotuvėje ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo prekių pristatymo. Pirkėjui užsakius prekes, už jas iš anksto apmokėjus, bet prekių neatsiėmus šiose Taisyklėse nustatytu terminu, prekės lieka pas Pardavėją.
10.6. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis knygynas.lnm.lt parduotuvėje nurodytų pristatymo terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Pirkėjas sutinka, kad esant nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, prekių pristatymo terminas gali skirtis nuo nurodytų prekių aprašymuose terminų arba Pirkėjo ir Pardavėjo aptarto prekių pristatymo termino. Esant nenumatytų aplinkybių, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo terminą ir kitus su pristatymu susijusius klausimus.
10.7. Tais atvejais, kai Pardavėjas gali nustatytu terminu išsiųsti tik dalį Pirkėjo užsakytų prekių, Pardavėjas gali turimas prekes išsiųsti nustatytu terminu, o likusias prekes išsiųsti vėliau. Vėlesnės siuntos pristatymo išlaidas apmoka Pardavėjas.
10.8. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl force majeure (Civilinio kodekso 6.212 str.) aplinkybių.
10.9. Prekių pristatymo metu Pirkėjui prekių perdavimo faktas fiksuojamas pagal kurjerio nustatytą tvarką.
10.10. Kurjeriui Pristačius prekes Pirkėjo nurodytu adresu, prekių kokybę Pirkėjas privalo tikrinti esant kurjeriui. Pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius prekių perdavimą – priėmimą patvirtinančiame dokumente, laikoma, kad perduotos prekės yra tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos prekės netinkamos būklės siuntos Pirkėjas privalo apie tai pažymėti perdavimą – priėmimą patvirtinančiame dokumente bei kurjerio akivaizdoje, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui, aukščiau nustatyta tvarka nesurašius minėto akto, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl pristatytų prekių būklės.
10.11. Prekių pristatymo paslaugų tvarka ir įkainiai yra nurodomi http:// knygynas.lnm.lt/pristatymas/
10.12. Siunčiant/pristatant prekes už Lietuvos Respublikos ir (ar) ES muitų sąjungos ribų gali būti taikomi prekių importo mokesčiai. Pirkėjas yra pats atsakingas už mokesčių, susijusių su Preke, sumokėjimą, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokius importo, muito, PVM ir kitus mokesčius, jeigu jie taikomi.

11. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA
11.1. Kiekvienos knygynas.lnm.lt parduotuvėje parduodamos prekės savybės yra nurodomos prekės aprašyme, pateikiamame tinklalapyje knygynas.lnm.lt.
11.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad knygynas.lnm.lt parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
11.3. Pardavėjas neatsako už parduotų Prekių (knygų) sudėtį (turinį), pavyzdžiui, knygos redagavimo/vertimo klaidas ar turinio kokybę. Atsakomybė už Prekių (knygų) sudėtį (turinį) tenka Prekės (knygos) tiekėjui (leidėjui), nurodytam prie Prekės (knygos) techninės informacijos.
11.4. Pardavėjo parduodamoms prekėms galioja teisės aktuose nustatyta tokių prekių kokybės garantija.

12. PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS
12.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos ir grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo” patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis.
12.2. Pirkėjas, pasinaudodamas Taisyklių 12.1 punkte nurodyta teise, praneša apie grąžinamą prekę elektroninio pašto adresu pagalba@lnm.lt .Elektroninio laiško „Subject” eilutėje Pirkėjas nurodydamas prekių įsigijimo dokumento numerį bei prierašą „Grąžinamos prekės” ir grąžinimo priežastį (prekės trūkumą ar kitą priežastį) dėl kurios įsigyta prekė netenkina Pirkėjo.
12.3. Pirkėjas turi teisę per Civilinio kodekso 6.338 straipsnyje nurodytą terminą išsiųsti arba perduoti prekes Pardavėjui Prekės trūkumų pašalinimui, nekokybiškų prekių pakeitimui ar grąžinimui.
12.4. Pirkėjui grąžinant/keičiant prekes Pirkimo pardavimo taisyklių 12.1 punkte nurodytu atveju, būtina laikytis šių sąlygų:
12.4.1. Pageidautina, bet nebūtinai, kad Prekė būtų originalioje tvarkingoje pakuotėje arba taip pat saugiai supakuota;
12.4.2. Prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
12.4.3. Prekė turi būti švari;
12.4.4. Prekės tinkamumo naudoti terminas neturi būti pasibaigęs;
12.4.5. Prekė nebuvo naudojama, nesugadinta, išsaugotos jos vartojamosios savybės ir turi būti nepraradusi savo prekinės išvaizdos dėl Pirkėjo kaltės (išskyrus išvaizdos pakitimus, kurie yra neišvengiami norint apžiūrėti prekę);
12.4.6. pateikiamas rašytinis prašymas Pardavėjui grąžinti sumokėtus pinigus, jei prekė negali būti pakeista kokybiška preke ar nėra galimybės ištaisyti prekės trūkumus;
12.4.7. pateikiamas prekės įsigijimą patvirtinantis dokumentas (PVM sąskaita – faktūra, prekės priėmimą patvirtinantis dokumentas).
12.5. Prekių siuntimo/pristatymo išlaidas, Pirkėjui siunčiant prekes Pardavėjui grąžinti ar pakeisti dėl prekės trūkumų ar trūkumams šalinti, ar patikrinti apmoka Pardavėjas, jeigu grąžinimui ar pakeitimui siųstose prekėse nustatyta trūkumų. Prekėse nenustačius trūkumų, siuntimo išlaidas apmoka Pirkėjas.
12.6. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko Taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
12.7. Pardavėjas elektroniniu paštu per 14 dienų nuo prekės grąžinimo momento informuoja Pirkėją apie tai, ar jo grąžinta prekė atitiko Taisyklių 12.4 punkte išvardintas sąlygas.
12.8. Pirkėjas, norėdamas grąžinamas prekes pakeisti kitomis prekėmis, Taisyklių 12.2. punkte nustatyta tvarka turi nurodyti norimų prekių pavadinimus bei priežastis, dėl kurių šios prekės yra grąžinamos. Jeigu pakeistos prekės vertė yra didesnė nei grąžintos prekės vertė, Pirkėjas sumoka kainos skirtumą vienu iš Taisyklių 8.2 punkte nurodytų būdų. Jeigu pakeistos prekės vertė yra mažesnė nei grąžintos prekės vertė, Pardavėjas grąžina Pirkėjui kainų skirtumą.
12.9. Pardavėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo Pirkėjo grąžintą nekokybišką prekę, jei nėra Pirkėjo prašymo Prekę pakeisti kita kokybiška Preke ir grąžinta Prekė atitiko Taisyklių 12.4 punkte nurodytas prekių grąžinimo sąlygas, grąžina Pirkėjui pinigus už prekes ir jų pristatymą.
12.10. Kai Pirkėjas grąžina ne visas pristatytas prekes, prekių pristatymo išlaidos jam nėra grąžinamos, jei pristatymo suma nepriklauso nuo pristatytų prekių kiekio, vertės ar kitų savybių. Tais atvejais, kai pristatymo suma priklauso nuo pristatytų prekių kiekio, vertės ar kitų savybių, pirkėjui grąžinama ta pristatymo mokesčio dalis, kuria padidėjo pristatymo mokestis lyginant su ta, kurią Pirkėjas būtų turėjęs sumokėti neužsisakęs grąžinamų) prekių.
12.11. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės nėra grąžintos Pardavėjui. Apie tai, kad Pardavėjas gavo grąžinamas prekes, Pirkėjas yra informuojamas elektroniniu laišku.

13. PRIVATUMO POLITIKA IR ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
13.1. Tvarkydamas asmens duomenis Pardavėjas vadovaujasi duomenų subjektų teises reguliuojančiais Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiais norminiais teisės aktais elektroninės prekybos, duomenų subjektui sutikus, tiesioginės rinkodaros ir apklausų, konkursų, žaidimų vykdymo tikslais. Daugiau galite sužinoti Privatumo politika.
13.2. Registruodamasis knygynas.lnm.lt parduotuvėje ir pirkdamas prekes, patvirtina, kad išsamiai susipažino su knygynas.lnm.lt parduotuvės Privatumo politika bei pateikdamas knygynas.lnm.lt parduotuvei savo duomenis Pirkėjas sutinka, kad knygynas.lnm.lt parduotuvė valdytų ir tvarkytų Pirkėjo pateiktus asmens duomenis arba kitokią gautą informaciją ir naudotų tokią informaciją knygynas.lnm.lt parduotuvės paslaugų teikimui bei pirkimo-pardavimo sutarties vykdymo tikslams Taisyklėse nustatytomis sąlygomis.

14. KNYGŲ INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ
14.1. Nuosavybės teisė į knygas, įskaitant ir el.knygas, turinį nesuteikiama bei jokios autoriaus turtinės teisės bei kita intelektinė nuosavybė į suteikiamą naudotis knyga, įskaitant el.knygas, Pirkėjui neperduodama ir nesuteikiama.
14.2. Visa intelektinė nuosavybė į knygas, įskaitant el.knygas, turinį yra saugoma autorinių teisių, prekės ženklų, patentų ir kitos intelektinės nuosavybės įstatymų (apibendrinant, “Intelektinės nuosavybės įstatymai”). Bet koks knygos ar el. knygos ar jos dalių kopijų darymas, platinimas, atgaminimas bet kokiu būdu ir forma ir naudojimas ją bet kokiais kitais būdais nei nurodyta Pirkimo-pardavimo sutartyje bei galiojančiuose teisės norminiuose aktuose, gali pažeisti intelektinės nuosavybės įstatymus.
14.3. Knygos ar el. knygos yra skirtos tik Pirkėjo asmeniniam naudojimui. El. knygos skirtos naudotis tik Pirkėjo turimuose el. knygos skaitymo įrenginiuose skaitymui.

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
15.1. Ginčai, susiję su prekių pirkimu pardavimu knygynas.lnm.lt parduotuvėje, sprendžiami derybų keliu. Jei manote, kad Jūsų, kaip vartotojo, teisės buvo pažeistos, susisiekite su mumis el. pašto adresu pagalba@lnm.lt .
15.2. Prašymus ar skundus dėl Pardavėjo knygynas.lnm.lt parduotuvėje įsigytos Prekės Pirkėjas gali pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje http://ec.europa.eu/odr/.
15.3 Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, buveinės adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt.
15.4. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal Pardavėjo buveinės vietą.