Algimantas Katilius. Vasario 16-osios Akto signataras kunigas Alfonsas Petrulis

5,00

Turime

Algimantas Katilius. Vasario 16-osios Akto signataras kunigas Alfonsas Petrulis

Iš Lietuvos nacionalinio muziejaus archyvo

Vilnius, 2017. Iš Lietuvos nacionalinio muziejaus archyvo – 22, 144 p., lietuvių k., ISSN 1648-2859; ISBN 978-609-478-001-1

Redaktorė Nijolė Deveikienė, serijos dailininkas Arūnas Prelgauskas, maketavo Virginija Lapušauskienė

Turime

Produkto kodas: K149-6 Žymų: , ,
ISBN 978-609-478-001-1

Aprašymas

Vasario 16-osios Akto signataro kunigo Alfonso Petrulio gyvenimas buvo glaudžiai susijęs su lietuvių tautiniu atgimimu Vilniaus krašte. Jis buvo aktyvus visuomenininkas, lietuvybės puoselėtojas, spaudos bendradarbis, prisidėjo steigiant kultūros ir švietimo draugijas, priklausė Lietuvių mokslo draugijai. Pasakojant signataro biografiją kartu atskleidžiama jo gyvento meto – carinės Rusijos ir kaizerinės Vokietijos okupacijų, nepriklausomos Lietuvos kūrimosi ir pirmųjų gyvavimo metų – situacija.