Antanas Tyla. Lietuviai ir Lietuvos jaunimas Tartu universitete 1802–1918 metais

2,00

Turime

Antanas Tyla. Lietuviai ir Lietuvos jaunimas Tartu universitete 1802–1918 metais

 

Vilnius, 2013. 190 p., lietuvių k., santr. anglų ir rusų k., ISBN 978-609-8039-35-1.

Dailininkė Vida Kuraitė, redaktorė Nijolė Deveikienė

 

Turime

Produkto kodas: K130 Žyma:
ISBN 978-609-8039-35-1

Aprašymas

Remiantis Tartu (Dorpato, Jurjevo) universiteto studentų imatrikuliacijos albumu bei archyvine medžiaga ir literatūra, nustatytas Tartu universitete studijavusių iš Lietuvos kilusių studentų skaičius, kasmetinė imatrikuliuotųjų dinamika, jų socialinė ir geografinė kilmė, tautinė sudėtis, pasiskirstymas pagal specialybes ir dalies absolventų darbo vieta.
Pristatoma Lietuvių Dorpato studentų draugija. Ji stiprino engiamos lietuvių tautos tapatybę ir telkė bendram kultūriniam ir politinio išsivadavimo darbui.