Kultūros istorikas, muziejininkas Vincas Žilėnas

2,00

Turime

Kultūros istorikas, muziejininkas Vincas Žilėnas

Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka

Vilnius, 2011. Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka – 23, 256 p., lietuvių k., ISSN 1392-8929; ISBN 978-609-8039-13-9.

Sudarytoja Rima Tumėnaitė. Dailininkė Vida Kuraitė, redaktorė Nijolė Deveikienė

Turime

Produkto kodas: K118 Žymų: ,
ISBN 978-609-8039-13-9

Aprašymas

Vincas Žilėnas – vienas iškiliausių XX a. antrosios pusės Lietuvos muziejininkų, Lietuvos istorijos ir etnografijos muziejaus kūrėjas, Lietuvos kultūros ir istorijos tyrinėtojas. Jo nuopelnai išsaugant bei populiarinant lituanistinį paveldą lygintini su Eustachijaus Tiškevičiaus ir jo bendraminčių veikla XIX a. viduryje, įkuriant Senienų muziejų Vilniuje, XX a. pirmosios pusės muziejininkų Pauliaus Galaunės ir Pelikso Bugailiškio muziejininkystės darbais.
Šį Lietuvos nacionalinio muziejaus leidinį sudaro Vinco Žilėno kūrybinis palikimas. Tai svarbiausieji, iki šiol mokslinio aktualumo nepraradę Lietuvos kultūros istorijai ir muziejininkystės problemoms skirti straipsniai, publikuoti to meto spaudoje, taip pat Lietuvos nacionaliniame muziejuje saugomas nepublikuotas rankraštinis jo palikimas: istorijos bei muziejininkystės tyrimų apmatai, atsiminimai apie muziejinės veiklos metus.

Leidinyje taip pat pateikiami artimųjų, bičiulių, kolegų ir bendraminčių atsiminimai, kuriuose Vincas Žilėnas iškyla kaip kruopštus, kūrybingas muziejinės veiklos profesionalas ir atviras, tiesus, tolerantiškas žmogus. Leidinį papildo išsami Vinco Žilėno kūrybos bibliografija.