Liaudies meistrė Nijolė Jurėnienė: karpiniai, raižiniai, margučiai, šiaudinukai, akvarelės

5,00

Turime

Liaudies meistrė Nijolė Jurėnienė: karpiniai, raižiniai, margučiai, šiaudinukai, akvarelės

Tradicijos ir dabartis

Vilnius, 2018. Tradicijos ir dabartis – 4, 184 p., lietuvių k., santr. anglų k., ISSN 2351-728X; ISBN 978-609-478-023-3

Sudarytoja Violeta Dubnikienė. Dailininkas Arūnas Prelgauskas, redaktorė Marytė Slušinskaitė

Turime

Produkto kodas: K162-1 Žymų: ,
ISBN 978-609-478-023-3

Aprašymas

Tautodailininkė tradicinių amatų meistrė Nijolė Angelė Jurėnienė jau penkiasdešimt metų užsiima įvairiapuse kūryba. Ji karpo popieriaus karpinius, raižo raižinius, margina margučius, lieja monotipijas, veria šiaudų sodus, kuria žolynų paveikslus ir žaisliukus, aktyviai dalyvauja parodose ir edukacinėje veikloje. Lietuvos nacionaliniame muziejuje formuojamas Liaudies meistrės Nijolės Jurėnienės margučių, popieriaus karpinių, raižinių ir sodų fondas.