Sesuo Jonė Sofija Budrytė LSSC. Mano kryžiaus kelio atkarpa

2,00

Turime

Sesuo Jonė Sofija Budrytė LSSC. Mano kryžiaus kelio atkarpa

Iš Lietuvos nacionalinio muziejaus archyvo

Vilnius, 2008. Iš Lietuvos nacionalinio muziejaus archyvo – 6, 148 p., lietuvių k., ISBN 978-9955-415-83-1.

Dailininkas Arūnas Prelgauskas, redaktorė Nijolė Deveikienė

Turime

Produkto kodas: K099 Žymų: ,
ISBN 978-9955-415-83-1

Aprašymas

Atsiminimų autorė gimė 1923 m. Žutautų k., Šaukėnų vlsč., Šiaulių apskr., vidutinio ūkininko šeimoje. 1945–1950 m. studijavo istoriją ir archeologiją Vytauto Didžiojo ir Vilniaus universitete. 1950 m. areštuota už priklausymą ateitininkiškų nuostatų organizacijai „Aušros Vartų Marijos kolegija“ ir nuteista aštuoneriems metams griežto režimo lagerio. Sumažinus teistumą iki penkerių metų, 1955 m. paleista į laisvę. 1986–1998 m. Lietuvos šv. Kazimiero seserų kongregacijos vyresnioji. Atsiminimuose atspindėta skaudi politinės kalinės patirtis kalėjime ir Sibiro lageriuose.