Valdas Selenis. Nepriklausomybės Akto signataras Jonas Smilgevičius

5,00

Turime

Valdas Selenis. Nepriklausomybės Akto signataras Jonas Smilgevičius

Iš Lietuvos nacionalinio muziejaus archyvo

Vilnius, 2019. Iš Lietuvos nacionalinio muziejaus archyvo – 24, 120 p., lietuvių k., santr. anglų k., ISSN 1648-2859; ISBN 978-609-478-034-9

Redaktorė Marytė Slušinskaitė, serijos dailininkas Arūnas Prelgauskas, maketavo Virginija Lapušauskienė

Turime

Produkto kodas: K149-7 Žymų: , ,
ISBN 978-609-478-034-9

Aprašymas

Vasario 16-osios Akto signatarą ir Lietuvių mokslo draugijos narį Joną Smilgevičių galima apibūdinti kaip ūkišką ir pragmatišką žmogų, visada siekusį geriausio įmanomo rezultato ne tik sau, bet ir savo tautai bei valstybei. Jis studijavo geriausiose Vokietijos aukštosiose mokyklose ir pasirinko agronomiją, kad jos naujoves galėtų pritaikyti keldamas tėvynės žemės ūkį ir pramonę. Neilgai trukusi politinė veikla organizuojant Lietuvių konferenciją ir dalyvaujant Lietuvos Tarybos veikloje taip pat rodo jo nuolatinį rūpinimąsi krašto padėtimi. Savo gebėjimus, išmintį ir patirtį Jonas Smilgevičius skyrė nepriklausomos Lietuvos ūkiui ir ekonomikai stiprinti.

Leidinys atspausdintas koncerno MG Baltic paramos lėšomis.