Vytas Urbonas. Stasys Šilingas: Gyvenimas tautai ir valstybei

2,00

Turime

Vytas Urbonas. Stasys Šilingas: Gyvenimas tautai ir valstybei

Iš Lietuvos nacionalinio muziejaus archyvo

Vilnius, 2010. Iš Lietuvos nacionalinio muziejaus archyvo – 9, 254 p., lietuvių k., ISSN 1648-2859; ISBN 978-609-8039-07-8.

Dailininkas Arūnas Prelgauskas, redaktorė Nijolė Deveikienė

Turime

Produkto kodas: K115 Žymų: ,
ISBN 978-609-8039-07-8

Aprašymas

Stasys Šilingas, ilgametis Lietuvos Valstybės Tarybos pirmininkas, teisingumo ministras, daugelio visuomeninių draugijų bei sąjungų organizatorius, steigėjas ir vadovas, jaunystėje aktyviai dalyvavo lietuvių studentų visuomeninėje veikloje, bendradarbiavo periodinėje spaudoje, redagavo keletą žurnalų ir laikraščių. Knygos pagrindą sudaro rašiniai, S. Šilingo paskelbti periodinėje spaudoje, negausūs laiškai, rašyti menininkams, rašytojams bei spaudos bendradarbiams, laiškai iš tremties. Taip pat naudotasi leidinyje Vyriausybės žinios skelbtais įstatymais bei kitais teisės aktais, Lietuvos archyvuose saugomais dokumentais, to meto visuomenės ir politikos veikėjų laiškais, rašiniais, atsiminimais.
Knygoje pabandyta plačiau ir išsamiau supažindinti visuomenę su nepelnytai pamiršto Nepriklausomos Lietuvos politikos ir visuomenės veikėjo S. Šilingo asmeniu, parodyti svarbiausius jo prasmingo gyvenimo ir tragiško likimo momentus, atskleisti pagrindinius visuomeninės, politinės, publicistinės bei kultūrinės veiklos bruožu