Restauravimo metodika

  • Restauravimo metodika Vilnius, 2002. 72 p., lietuvių k., santr. anglų k., ISSN 1648-0562. Sudarytoja Gražina Gleiznienė. Redaktorė Dalia Žalienė
  • Restauravimo metodika Vilnius, 2007. 120 p., lietuvių k., santr. anglų k., ISSN 1648-0562. Sudarytoja Gražina Gleiznienė. Dailininkas Arūnas Prelgauskas, redaktorė Nijolė Deveikienė
  • Restauravimo metodika Vilnius, 2012. 104 p., lietuvių k., santr. anglų k., ISSN 1648-0562. Sudarytojos Regina Ulozaitė ir Simona Matuzevičiūtė. Dailininkas Arūnas Prelgauskas, redaktorė Nijolė Deveikienė